Sunday, 14/08/2022 - 18:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 5 Năm học 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A  

Giáo viên chủ nhiệm: Phan Thanh Huyền

 

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

(SHDC)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40-9h20

Toán

Chính tả

Tập đọc

Tập làm văn

Thể dục

 

9h20-9h40

                                                 Ra chơi

 

9h40-10h20

Âm nhạc

Tiếng Anh

HĐTT

Luyện từ

 & câu

Tiếng Anh

10h20-11h

Tập đọc

Luyện từ

 & câu

Thể dục

Tiếng Anh

Tập làm văn

 

 

 

c

14h-14h40

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Kể chuyện

Địa lí

Khoa học

14h40- 15h20

Lịch sử

Mĩ thuật

Khoa học

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

 

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35-16h15

Hướng dẫn học

Đạo đức

Hướng dẫn học

HĐTT

GDTT

( SH lớp )

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Bích Hiền

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

(SHDC)

Toán

HĐTT

Toán

Thể dục

8h40-9h20

Âm nhạc

Tiếng Anh

Thể dục

Tập làm văn

Tiếng Anh

 

9h20-9h40

                                                 Ra chơi

 

9h40-10h20

Toán

Chính tả

Tập đọc

Tiếng Anh

Toán

10h20-11h

Tập đọc

Luyện từ

 & câu

Toán

Luyện từ

 & câu

Tập làm văn

 

 

 

c

14h-14h40

Lịch sử

Đạo đức

Kể chuyện

Địa lí

Khoa học

14h40- 15h20

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Khoa học

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

 

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35-16h15

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

HĐTT

GDTT

( SH lớp )

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Thục Anh

 

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

(SHDC)

Toán

Thể dục

Toán

Toán

8h40-9h20

Toán

Luyện từ

 & câu

HĐTT

Tiếng Anh

Tập làm văn

 

9h20-9h40

                                                Ra chơi

 

9h40-10h20

Tập đọc

Chính tả

Toán

Tập làm văn

Thể dục

10h20-11h

Âm nhạc

Tiếng Anh

Tập đọc

Luyện từ

 & câu

Tiếng Anh

 

 

 

c

14h-14h40

Lịch sử

Đạo đức

Kể chuyện

Địa lí

Khoa học

14h40- 15h20

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Khoa học

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

 

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35-16h15

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

HĐTT

GDTT

( SH lớp )

16h15- 16h55

 

Mĩ thuật

 

Hướng dẫn học

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5D  

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Lan

 

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

(SHDC)

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Toán

Tiếng Pháp

8h40-9h20

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Toán

Tiếng Pháp

Toán

 

9h20-9h40

                                                  Ra chơi

 

9h40-10h20

Toán

Toán

 

Thể dục

Luyện từ

 & câu

Tập làm văn

10h20-11h

Tập đọc

Luyện từ

 & câu

Tập đọc

Tập làm văn

Thể dục

 

 

 

c

14h-14h40

Âm nhạc

Mĩ thuật

Tiếng Pháp

Địa lí

Khoa học

14h40- 15h20

Lịch sử

Chính tả

Kể chuyện

Kĩ thuật

GDTT

( SH lớp )

 

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35-16h15

Tiếng Pháp

Đạo đức

Khoa học

HĐTT

Tiếng Pháp

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn học

 

Tiếng Pháp

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 35
Hôm qua : 72
Tháng 08 : 2.341
Tháng trước : 5.754
Quý 3 : 8.095
Năm 2022 : 72.360
Năm trước : 98.614
Tổng số : 266.510