Friday, 10/07/2020 - 17:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 5

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 5A - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Đoàn Bích Xuân

 

 

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40-9h20

Toán

Chính tả

Tập đọc

Tập làm văn

Tập làm văn

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Âm nhạc

Tiếng Anh

HĐTT

(Thư viện)

Luyện từ và câu

Tiếng Anh

10h20-11h

Tập đọc

Tin học

Thể dục

Tiếng Anh

Thể dục

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Luyện từ và câu

 

Địa lí

 

14h - 14h40

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Kể chuyện

Kĩ thuật

 

Khoa học

 

14h40- 15h00

 

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Lịch sử

Đạo đức

Khoa học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Tin học

SHTT

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 5B - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Thục Anh

 

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Thể dục

8h40-9h20

Toán

Tiếng Anh

Thể dục

Tập làm văn

Tiếng Anh

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tập đọc

Tin học

Tập đọc

Tiếng Anh

Toán

10h20-11h

Lịch sử

Chính tả

HĐTT

(Thư viện)

Luyện từ và câu

Tập làm văn

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Luyện từ và câu

 

Địa lí

 

14h - 14h40

Âm nhạc

Đạo đức

Kể chuyện

Kĩ thuật

Khoa học

 

14h40- 15h00

 

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Khoa học

Tin học

Hướng dẫn học

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 5C - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Ngọc

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Toán

Thể dục

Toán

Toán

8h40-9h20

Toán

Tin học

HĐTT

(Thư viện)

Tiếng Anh

Thể dục

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tập đọc

Chính tả

Toán

Tập làm văn

Tập làm văn

10h20-11h

Âm nhạc

Tiếng Anh

Tập đọc

Luyện từ & Câu

Tiếng Anh

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Luyện từ & Câu

 

Địa lí

 

14h - 14h40

Lịch sử

 

Đạo đức

Kể chuyện

Tin học

Khoa học

 

14h40- 15h00

 

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Khoa học

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

15h40- 16h20

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 5D - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Lan

 

Lớp 5

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Tiếng Pháp

Toán

Tiếng Pháp

Toán

8h40-9h20

Âm nhạc

Tiếng Pháp

Tập đọc

Tiếng Pháp

Tập làm văn

9h20-9h35

Ra chơi

9h40- 10h20

Toán

Toán

Thể dục

Toán

Thể dục

10h20-11h

Tiếng Pháp

Chính tả

Kể chuyện

Tập làm văn

Khoa học

 

 

c

13h20 - 14h

 

Mĩ thuật

 

Tin học

 

14h - 14h40

Tiếng Pháp

Luyện từ và câu

Khoa học

Luyện từ và câu

SHTT

14h40- 15h00

Ra chơi

15h00- 15h40

Tập đọc

Đạo đức

TiếngPháp

Địa lí

Tiếng Pháp

15h40- 16h20

Lịch sử

Hướng dẫn học

TiếngPháp

Kĩ thuật

Tiếng Pháp

        

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 172
Hôm qua : 167
Tháng 07 : 1.953
Tháng trước : 6.445
Quý 3 : 1.953
Năm 2020 : 55.583
Năm trước : 10.795
Tổng số : 66.378