Sunday, 14/08/2022 - 20:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 4 Năm học 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A  

Giáo viên chủ nhiệm: Đặng Thị Thu Hương

 

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

 

GDTT

  (SHDC)

Thể dục

Âm nhạc

Toán

Toán

8h40-9h20

Tiếng Anh

Toán

Toán

Tiếng Anh

Tập làm văn

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Toán

Luyện từ &câu

Tập đọc

Tập làm văn

Khoa học

10h20-11h

Tập đọc

Chính tả

Kể chuyện

Luyện từ &câu

Đạo đức

 

 

 

c

14h- 14h40

Tiếng Anh

Địa lí

Tiếng Anh

HĐTT

Tiếng Anh

14h40-15h20

Lịch sử

Kĩ thuật

Khoa học

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

15h20 - 15h35

 

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Thể dục

GDTT

  (SH lớp)

16h15- 16h55

 

HĐTT

 

Hướng dẫn học

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B

Giáo viên chủ nhiệm: Đoàn Bích Xuân

 

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

  (SHDC)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40-9h20

 

Toán

Thể dục

  Tập đọc

Luyện từ &câu

Tập làm văn

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tiếng Anh

Luyện từ

&câu

 

Kể chuyện

Tiếng Anh

Đạo đức

10h20-11h

Tập đọc

Chính tả

Khoa học

Tập làm văn

Khoa học

 

 

 

c

14h- 14h40

Lịch sử

Địa lí

Âm nhạc

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

14h40- 15h20

Tiếng Anh

Kĩ thuật

Tiếng Anh

Thể dục

Tiếng Anh

15h20 - 15h35

 

Ra chơi

15h35- 16h15

 

Hướng dẫn học

HĐTT

Hướng dẫn học

HĐTT

GDTT

  (SH lớp)

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn học

 

Hướng dẫn học

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Mĩ Hạnh

 

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

  (SHDC)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40-9h20

Toán

Chính tả

Âm nhạc

Tập làm văn

Tập làm văn

9h20-9h35

Ra chơi

9h40- 10h20

Tập đọc

Thể dục

Tập đọc

Luyện từ &câu

Đạo đức

10h20-11h

Tiếng Anh

Luyện từ &câu

Kể chuyện

Tiếng Anh

 

Khoa học

 

 

 

c

14h- 14h40

Lịch sử

Địa lí

Khoa học

HĐTT

Hướng dẫn học

14h40-15h20

Hướng dẫn học

HĐTT

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

GDTT

  (SH lớp)

15h20 - 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Tiếng Anh

Kĩ thuật

Hướng dẫn học

Mĩ thuật

Tiếng Anh

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn học

 

Thể dục

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4D  

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thu Trang

 

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

GDTT

(SHDC)

Toán

Toán

Toán

 

Toán

8h40-9h20

Toán

Chính tả

Tiếng Pháp

Tập làm văn

Tiếng Pháp

9h20-9h35

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tập đọc

Luyện từ &câu

Tiếng Pháp

Luyện từ &câu

Tập làm văn

10h20-11h

Tiếng Pháp

Thể dục

Tập đọc

Mĩ thuật

Đạo đức

 

 

 

c

14h - 14h40

Tiếng Pháp

Địa lí

Kể chuyện

Thể dục

Khoa học

14h40- 15h20

Lịch sử

Kĩ thuật

Khoa học

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

15h20 -  15h35

 

Ra chơi

15h35- 16h15

Hướng dẫn học

Tiếng Pháp

Âm nhạc

Tiếng Pháp

GDTT

(SH lớp)

16h15- 16h55

 

Tiếng Pháp

 

HĐTT

 

         

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 38
Hôm qua : 72
Tháng 08 : 2.344
Tháng trước : 5.754
Quý 3 : 8.098
Năm 2022 : 72.363
Năm trước : 98.614
Tổng số : 266.513