Tuesday, 07/07/2020 - 00:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 4

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 4A - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Đặng Thị Thu Hương

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Thể dục

Âm nhạc

Toán

Tin học

8h40-9h20

Tiếng Anh

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Toán

Luyện từ &câu

Tập đọc

Tập làm văn

Tập làm văn

10h20-11h

Tập đọc

Chính tả

Kể chuyện

Thể dục

Khoa học

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Đạo đức

 

Luyện từ &câu

 

14h - 14h40

Tin học

Kĩ thuật

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Tiếng Anh

 

14h40- 15h00

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Lịch sử

Hướng dẫn học

Khoa học

Địa lí

Hướng dẫn học

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Thư viện

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 4B - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Phan Thanh Huyền

 

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40-9h20

 

Toán

 

Thể dục

Tập đọc

 

Thể dục

 

Tin học

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tiếng Anh

Luyện từ

và câu

 

Kể chuyện

Tiếng Anh

Tập làm văn

10h20-11h

Tập đọc

Chính tả

Khoa học

Tập làm văn

Khoa học

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Đạo đức

 

Mĩ thuật

 

14h - 14h40

Lịch sử

Kĩ thuật

Âm nhạc

Luyện từ &câu

Hướng dẫn học

 

14h40- 15h00

 

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Tin học

Thư viện

Tiếng Anh

Địa lí

Tiếng Anh

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 4C - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Ngọc Thúy

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40-9h20

Toán

Chính tả

Tập đọc

Tập làm văn

Tập làm văn

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tập đọc

Thể dục

Kể chuyện

Thể dục

Tin học

10h20-11h

Tiếng Anh

Luyện từ &câu

Khoa học

Tiếng Anh

 

Khoa học

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Đạo đức

 

Luyện từ &câu

 

14h - 14h40

Lịch sử

Thư viện

Hướng dẫn học

Địa lí

Hướng dẫn học

 

14h40- 15h00

 

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Hướng dẫn học

Kĩ thuật

Âm nhạc

Hướng dẫn học

SHTT

15h40- 16h20

Tin học

Hướng dẫn học

Tiếng Anh

Mĩ thuật

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 4D - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Bích Hiền

 

Lớp 4

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

 

 

s

 

8h ->8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Thể dục

Toán

8h40-9h20

Toán

Chính tả

Tiếng Pháp

Toán

Tiếng Pháp

 

9h20-9h35

 

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tập đọc

Luyện từ &câu

Tiếng Pháp

Tập làm văn

Tập làm văn

10h20-11h

Tiếng Pháp

Thể dục

Tập đọc

Tiếng Pháp

Tin học

 

 

 

c

13h20 - 14h

 

Đạo đức

 

Luyện từ &câu

 

14h - 14h40

Lịch sử

Kĩ thuật

Kể chuyện

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

 

14h40- 15h00

 

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Khoa học

Mĩ thuật

Khoa học

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Tiếng Pháp

Âm nhạc

Địa lí

SHTT

        

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Hôm qua : 235
Tháng 07 : 1.067
Tháng trước : 6.445
Quý 3 : 1.067
Năm 2020 : 54.697
Năm trước : 10.795
Tổng số : 65.492