Sunday, 14/08/2022 - 20:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 3 Năm học 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A  

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Lưu Thuỳ Chi

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

    8h - 8h40

GDTT

( SHDC)

Âm nhạc

Toán

Mĩ thuật

Toán

8h40 - 9h20

Toán

Toán

Tập đọc

Toán

Tiếng Anh

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

TĐ - KC

Chính tả

Tiếng Anh

Chính tả

Â.nhạc TC

 

10h20-11h

TĐ - KC

Thủ công

TN & XH

LTVC

Tập làm văn

 

Chiều

14h - 14h40

Tiếng Anh

Thể dục

M.thuật TC

Thể dục

Hướng dẫn tự học

14h40- 15h20

Đạo đức

Tiếng Anh

Tập viết

Hướng dẫn tự học

HĐTT

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Hướng dẫn tự học

TN & XH

Hướng dẫn tự học

Tiếng Anh

GDTT

(SH lớp)

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn tự học

 

HĐTT

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thị Nhàn

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

8h - 8h40

GDTT

( SHDC)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40 - 9h20

Toán

Âm nhạc

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập làm văn

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

TĐ - KC

Chính tả

TN & XH

Chính tả

Tiếng Anh

 

10h20-11h

TĐ - KC

Thủ công

Tiếng Anh

Luyện từ và câu

Â. Nhạc TC

 

Chiều

14h - 14h40

Đạo đức

TN & XH

Tập viết

Hướng dẫn tự học

Hướng dẫn tự học

14h40- 15h20

Tiếng Anh

Thể dục

M.thuậtTC

Tiếng Anh

HĐTT

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Hướng dẫn tự học

Tiếng Anh

Hướng dẫn tự học

HĐTT

GDTT

(SH lớp)

16h15- 16h55

 

Hướng dẫn tự học

 

Thể dục

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3C  

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Quỳnh Trang

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

8h - 8h40

GDTT

( SHDC)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40 - 9h20

Toán

Chính tả

Tiếng Anh

Chính tả

Â.nhạc TC

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

TĐ - KC

Âm nhạc

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập làm văn

 

10h20-11h

TĐ - KC

Thủ công

TN & XH

Luyện từ và câu

Tiếng Anh

 

Chiều

14h - 14h40

Đạo đức

TN & XH

Tập viết

Hướng dẫn tự học

Hướng dẫn tự học

14h40- 15h20

Hướng dẫn tự học

Hướng dẫn tự học

M.thuậtTC

HĐTT

HĐTT

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Tiếng Anh

Thể dục

Hướng dẫn tự học

Thể dục

GDTT

(SH lớp)

16h15- 16h55

 

Tiếng Anh

 

Tiếng Anh

 

                                                                              

                                                                                  

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3D

Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Ngọc Thuý

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

8h - 8h40

GDTT

( SHDC)

Toán

Toán

Tiếng Pháp

Toán

8h40 - 9h20

Tiếng Pháp

Chính tả

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Toán

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Chính tả

Hướng dẫn tự học

 

10h20-11h

TĐ - KC

Âm nhạc

TN & XH

Luyện từ và câu

HĐTT

 

Chiều

14h - 14h40

TĐ- KC

Tiếng Pháp

Tập viết

Tiếng Pháp

GDTT

(SH lớp)

14h40- 15h20

Đạo đức

TN & XH

Hướng dẫn tự học

Thể dục

Tiếng Pháp

15h20- 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Tiếng Pháp

Thủ công

Tiếng Pháp

Hướng dẫn tự học

Tiếng Pháp

16h15- 16h55

 

Thể dục

 

Mĩ thuật

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 37
Hôm qua : 72
Tháng 08 : 2.343
Tháng trước : 5.754
Quý 3 : 8.097
Năm 2022 : 72.362
Năm trước : 98.614
Tổng số : 266.512