Friday, 10/07/2020 - 17:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 3

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 3A - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

Năm học 2018- 2019

GVCN: Nguyễn Lưu Thuỳ Chi

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

8h - 8h40

Chào cờ

Âm nhạc

Toán

Mĩ thuật

Toán

8h40 - 9h20

Toán

Toán

Tin học

Toán

Tiếng Anh

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

TĐ - KC

Chính tả

Tiếng Anh

Chính tả

Â.nhạc TC

 

10h20-11h

TĐ - KC

Thủ công

Tập đọc

Thư viện

Tập làm văn

 

Chiều

13h20-14h

 

Thể dục

 

Luyện từ và câu

 

14h - 14h40

Tiếng Anh

Tiếng Anh

M.thuật TC

TN & XH

Thể dục

14h40- 15h00

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Đạo đức

TN & XH

Tập viết

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 3B - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

Năm học 2018- 2019

GVCN: Phạm Ngọc Trang

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

8h - 8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40 - 9h20

Toán

Âm nhạc

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập làm văn

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

TĐ - KC

Chính tả

Tin học

Thư viện

Tiếng Anh

 

10h20-11h

TĐ - KC

Thủ công

Tiếng Anh

Chính tả

Â. Nhạc TC

 

Chiều

13h20-14h

 

TN & XH

 

Luyện từ và câu

 

14h - 14h40

Đạo đức

Thể dục

Tập viết

Tiếng Anh

Hướng dẫn học

14h40- 15h00

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Tiếng Anh

Tiếng Anh

M.thuậtTC

TN & XH

Thể dục

15h40- 16h20

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

                                      

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 3C - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

Năm học 2018- 2019

GVCN: Lê Thị Nhàn

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

8h - 8h40

Chào cờ

Toán

Tin học

Toán

Toán

8h40 - 9h20

Toán

Chính tả

Tiếng Anh

Thư viện

Â.nhạc TC

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

TĐ - KC

Âm nhạc

Toán

Mĩ thuật

Tập làm văn

 

10h20-11h

TĐ - KC

Thủ công

Tập đọc

Chính tả

Tiếng Anh

 

Chiều

13h20-14h

 

TN & XH

 

Luyện từ và câu

 

14h - 14h40

Đạo đức

Hướng dẫn học

Tập viết

TN & XH

Hướng dẫn học

14h40- 15h00

Ra chơi

 

15h00- 15h40

Hướng dẫn học

Thể dục

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

15h40- 16h20

Tiếng Anh

Tiếng Anh

M.thuậtTC

Tiếng Anh

Thể dục

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

LỚP 3D - TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆN BIÊN

Năm học 2018- 2019

GVCN: Bùi Thu Trang

Buổi

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

8h - 8h40

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Thể dục

8h40 - 9h20

Toán

Tiếng Pháp

Tập đọc

Chính tả

Toán

9h20 - 9h40

Ra chơi

 

9h40- 10h20

Tiếng Pháp

Chính tả

Tập viết

Luyện từ và câu

Tập làm văn

 

10h20-11h

TĐ - KC

Âm nhạc

Tin học

Mĩ thuật

Hướng dẫn học

 

Chiều

13h20-14h

 

Thủ công

 

TN & XH

 

14h - 14h40

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Hướng dẫn học

Hướng dẫn học

SHTT

14h40- 15h00

Ra chơi

 

15h00- 15h40

TĐ- KC

TN & XH

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

15h40- 16h20

Đạo đức

Thể dục

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

                                     

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 165
Hôm qua : 167
Tháng 07 : 1.946
Tháng trước : 6.445
Quý 3 : 1.946
Năm 2020 : 55.576
Năm trước : 10.795
Tổng số : 66.371