Sunday, 14/08/2022 - 20:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Điện Biên

Thời khóa biểu lớp 2 Năm học 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A  

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Ngọc

 Giờ có mặt:7 giờ 35 đến 7 giờ 45

Giờ tan học:Thứ 2 – 4 – 6: 16 giờ 20                    Thứ 3- 5 : 16 giờ 55

Lớp 2

Thời gian

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

 

 

 

 

SÁNG

 

8h00-8h40

GDTT

(Chào cờ)

Mĩ thuật

Toán

Toán

Mĩ thuật

8h40 -9h20

Toán

Toán

Tập đọc

Thể dục

Toán

9h20-9h40

Ra chơi  

9h40-10h20

Tập đọc

Chính tả

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tập làm văn

10h20-11h

Tập đọc

Thủ công

Luyện từ và câu

Chính tả

Tập viết

 

 

 

 

CHIỀU

 

14h-14h40

HĐTT

 

Thể dục

Đạo đức

Kể chuyện

Âm nhạc

14h40 - 15h20

Hướng dẫn tự học

Tiếng Anh

Hướng dẫn tự học

TNXH

Hướng dẫn tự học

15h20 – 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

HĐTT

Hướng dẫn tự học

HĐTT

Hướng dẫn tự học

GDTT

16h15- 16h55

 

Âm nhạc

 

HĐTT

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B  

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Lan Anh

 

Lớp 2

Thời gian

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

 

 

 

 

SÁNG

 

8h00-8h40

GDTT

(Chào cờ)

Toán

Toán

Thể dục

 

Toán

8h40 -9h20

Toán

Mĩ thuật

Tiếng Anh

 

Toán

Mĩ thuật

9h20-9h40

Ra chơi  

9h40-10h20

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Tập làm văn

10h20-11h

Tập đọc

Thủ công

Luyện từ và câu

Tiếng Anh

Tập viết

 

 

 

 

CHIỀU

 

14h-14h40

HĐTT

 

Hướng dẫn tự học

Đạo đức

Kể chuyện

Hướng dẫn tự học

14h40 - 15h20

HĐTT

 

Âm nhạc

Hướng dẫn tự học

TNXH

Âm nhạc

15h20 – 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

Hướng dẫn tự học

Tiếng Anh

HĐTT

Hướng dẫn tự học

GDTT

16h15- 16h55

 

Thể dục

 

HĐTT

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C  

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thanh Hường

 

Lớp 2

Thời gian

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

 

 

 

 

SÁNG

 

8h00-8h40

GDTT

(Chào cờ)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40 -9h20

Toán

Chính tả

Tập đọc

Tiếng Anh

Tập làm văn

9h20-9h40

Ra chơi  

9h40-10h20

Tập đọc

Thủ công

Luyện từ và câu

Chính tả

Mĩ thuật

10h20-11h

Tập đọc

Mĩ thuật

Tiếng Anh

Thể dục

Tập viết

 

 

 

CHIỀU

 

14h-14h40

Hướng dẫn tự học

Hướng dẫn tự học

Đạo đức

Kể chuyện

Hướng dẫn tự học

14h40 - 15h20

HĐTT

 

Thể dục

Hướng dẫn tự học

TNXH

GDTT

15h20 – 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

HĐTT

 

Âm nhạc

HĐTT

 

Hướng dẫn tự học

Âm nhạc

16h15- 16h55

 

Tiếng Anh

 

HĐTT

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2D

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Ngọc Quỳnh Giao

 

Lớp 2

Thời gian

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

 

 

 

 

 

SÁNG

 

8h00-8h40

GDTT

(Chào cờ)

Toán

Toán

Toán

Toán

8h40 -9h20

Toán

Tiếng Pháp

Tập đọc

Tiếng Pháp

Tập làm văn

9h20-9h40

Ra chơi  

9h40-10h20

Tiếng Pháp

Mĩ thuật

Luyện từ và câu

Thể dục

Tiếng Pháp

10h20-11h

Tập đọc

Chính tả

Tiếng Pháp

Chính tả

Tiếng Pháp

 

 

 

 

CHIỀU

 

14h-14h40

 

Tập đọc

Âm nhạc

Tiếng Pháp

Kể chuyện

Tập viết

14h40 - 15h20

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Đạo đức

TNXH

Hướng dẫn tự học

15h20 – 15h35

Ra chơi

 

15h35- 16h15

HĐTT

Thể dục

Hướng dẫn tự học

Hướng dẫn tự học

GDTT

16h15- 16h55

 

Thủ công

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 36
Hôm qua : 72
Tháng 08 : 2.342
Tháng trước : 5.754
Quý 3 : 8.096
Năm 2022 : 72.361
Năm trước : 98.614
Tổng số : 266.511